Essinge Rail AB

08-6950006 Skicka e-post

Vår affärsidé

Med järnväg och fossilfria fordon flyttar vi gods från Europa för de företag som vill nå sina miljö- och lönsamhetsmål.

Antal fordon

En modern fordonspark
3

Antal anställda

Hur många är vi?
30

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 24st - 80%
Antal kvinnor - 6st - 20%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Ekonomisystem, Administrationssystem,
Övrig information

Silver hos EcoVadis 2019

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Övrig information

Vår hållbarhetspolicy ryms inom vårt kvalitets- och miljöarbete.

Alla genomförda transporter redovisas med angivande av CO2 emission i kg. Aggregerad statistik kan fås för efterfrågad period, månad, år och enskild transportrelation.

Vi ställer krav på och verkar för användning av HVO100 för alla transporter inom Norden.


Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov
Övrig information

Samtliga fordon är utrustade med alkolås