Essinge Rail AB

08-6950006 Skicka e-post

Med järnväg och fossilfria fordon flyttar vi gods från Europa för de företag som vill nå sina miljö- och lönsamhetsmål.

Antal fordon

En modern fordonspark
2

Antal anställda

Hur många är vi?
25

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 21st - 84%
Antal kvinnor - 4st - 16%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 100%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Silver hos EcoVadis 2019

Miljö & klimat
Övrig information

Vår hållbarhetspolicy ryms inom vårt kvalitets- och miljöarbete. Alla genomförda transporter redovisas med angivande av CO2 emission i kg. Aggregerad statistik kan fås för efterfrågad period, månad, år och enskild transportrelation.

Vi ställer krav på och verkar för användning av HVO100 för alla transporter inom Norden.


Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Samtliga fordon är utrustade med alkolås

Övrig information
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Ekonomisystem, Administrationssystem,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no