Falkenklev Logistik AB

0406511100 Skicka e-post

Vi är ett familjeägt bolag vars affärer baseras på en mer miljövänlig framtid och hållbara transporter. Med egen laddpark, solcellspark, elektriska lastbilar och transportbilar skapar vi en helt egen grön leveranskedja och erbjuder kunder specialanpassade lösningar utefter respektive behov.
Idag är vi bland annat stolta transportörer för DHL och distribuerar gods från DHL i Malmö till Skånes södra halva och från DHL i Helsingborg till nordvästra Skåne.

Antal fordon

En modern fordonspark
125

Antal anställda

Hur många är vi?
193

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 164st - 85%
Antal kvinnor - 29st - 15%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 85%
Specialtransporter (tungtransporter) - 5%
Bygg- & anläggning - 10%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner som beskriver hur företaget säkerställer anställdas nykterhet
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no