Falkenklev Logistik AB

0406511100 Skicka e-post

Vi är stolta transportörer för DHL. Vi distribuerar gods från DHL i Malmö till Skånes södra halva och från DHL i Helsingborg till nord västra Skåne.

Antal fordon

En modern fordonspark
124

Antal anställda

Hur många är vi?
218

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 191st - 88%
Antal kvinnor - 27st - 12%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 85%
Specialtransporter (tungtransporter) - 5%
Bygg- & anläggning - 10%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner som beskriver hur företaget säkerställer anställdas nykterhet
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet
35% Reduktion av CO2ekv

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no