Falkenklev Logistik AB

0406511100 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi är stolta transportörer för DHL. Vi distribuerar gods från DHL i Malmö till Skånes södra halva och från DHL i Helsingborg till nord västra Skåne.

Antal fordon

En modern fordonspark
90

Antal anställda

Hur många är vi?
140

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 120st - 86%
Antal kvinnor - 20st - 14%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 85%
Specialtransporter (tungtransporter) - 5%
Bygg- & anläggning - 10%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Excel,
IT Policy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Elförbrukning, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Excel,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov