Flygbilar AB

031947550 Skicka e-post

Snabba, punktliga och flexibla transporter.
Med västsvensk förankring har vi i över fem decennier servat våra kunder med snabba, punktliga och flexibla transporttjänster. Vi har det mindre åkeriets flexibilitet och personliga service. Samtidigt har vi det större åkeriets kapacitet och resurser för att kunna åta oss de flesta transportuppdrag. Vi vill med andra ord vara en partner i våra kunders alla transporter och verka för långsiktigt samarbete. Vår bredd som transportör återspeglas i vår fordonspark. Den består av allt från mindre bud- bilar till dragbilar med tillkopplade trailers och släp. Många av fordonen är dessutom utrustade för att klara olika specialtransporter, ADR, Radioaktiva, Medicinska, Tempererade och bland annat olika typer av biltransporter.

Antal fordon

En modern fordonspark
70

Antal anställda

Hur många är vi?
86

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 69st - 80%
Antal kvinnor - 17st - 20%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 75%
Fjärrtransporter - 5%
Budbilar - 10%
Kyl & Frystransporter - 5%
Övrigt - 5%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Arbetsrättsliga villkor
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner som beskriver hur företaget säkerställer anställdas nykterhet
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no