Flygbilar AB

031947550 Skicka e-post

Vår affärsidé

Snabba, punktliga och flexibla transporter.
Med västsvensk förankring har vi i fem decennier servat våra kunder med snabba, punktliga och flexibla transporttjänster. Vi har det mindre åkeriets flexibilitet och personliga service. Samtidigt har vi det större åkeriets kapacitet och resurser för att kunna åta oss de flesta transportuppdrag. Vi vill med andra ord vara en partner i våra kunders alla transporter och verka för långsiktigt samarbete. Vår bredd som transportör återspeglas i vår fordonspark. Den består av allt från mindre bud- bilar till dragbilar med tillkopplade trailers. Många av fordonen är dessutom utrustade för att klara olika specialtransporter, bland annat olika typer av biltransporter.

Antal fordon

En modern fordonspark
74

Antal anställda

Hur många är vi?
100

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 92st - 92%
Antal kvinnor - 8st - 8%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 75%
Fjärrtransporter - 5%
Övrigt - 20%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel,
Integritetspolicy
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Ekonomisystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Administrationssystem, Excel,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov