Fraktkedjan AB

0770-111 211 Skicka e-post

Vår affärsidé

Helhetslösningar som bygger Göteborg.
Vi har inga givna patentlösningar, vår styrka är flexibilitet. Vi kan vår omgivning, vi har våra terminaler och täkter och en modern fordonsflotta. På så sätt kan vi erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar som är anpassade efter varje kund, med ett stort ansvar för hela kedjan.

Vi vet också vad starka relationer betyder. Ett transparent och nära samarbete gör det enklare att skräddarsy lösningar som minskar kostnader och belastningen på miljön.

Vår unika struktur ger en rad fördelar för våra kunder. Tänk att vi är drygt 100 lokala entreprenörer som verkar och bor i regionen. Och som har ca 300 lastbilar och ca 50 maskiner till sitt förfogande. Och som har stenkoll på omgivningen och de bästa chaufförerna. De vet vad som krävs. Här finns ett stort personligt engagemang och ansvar. Och vi vet att de håller vad de lovar, ofta lite till, eftersom vi hela tiden mäter engagemanget.

Med engagerade medarbetare och åkare och en bred fordonsflotta kan vi leverera kompletta lösningar. Alltid på schyssta villkor. Det handlar om trafiksäkerhet, arbetsmiljö och vår gemensamma miljö. Vi får ofta höra att vi kan mer. Det beror på att vi inte är en leverantör. Vi är en partner som anstränger sig mer.

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
330

Antal anställda

Hur många är vi?
55

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 33st - 60%
Antal kvinnor - 22st - 40%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 67%
Distribution - 23%
Specialtransporter (tungtransporter) - 10%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel,
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Elförbrukning, Avfallshantering, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Ekonomisystem, Excel,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov