Frippes Åkeri

0703693813/0702846603 Skicka e-post

Frippes åkeri transporterar varor över hela Sverige, vår bas för åkeriet ligger i Skövde . Med våra 13 fjärrbilar som utgår från Skövde har vi dagliga transporter till och från Stockholm via skaraborg vidare till Göteborg med omnejd. Varje vecka utför vi även transporter ner mot Skåne och upp emot Norrland.

Vi finns tillgängliga för mindre och spontana transportbehov eller för långsiktliga och skräddarsydda transporter. Tillsammans med er kommer vi överens om hur er logistik ska utföras. För oss är inget gods för litet eller för stort, vi ser till att ert gods fraktas säkert till slutkund.

Antal fordon

En modern fordonspark
13

Antal anställda

Hur många är vi?
32

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 27st - 84%
Antal kvinnor - 5st - 16%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Kyl & Frystransporter - 15%
Fjärrtransporter - 85%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner som beskriver hur företaget säkerställer anställdas nykterhet
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Längre fordon,
System för uppföljning: Fordonsdata system, Scania Fleet och Volvo Connect

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no