G Claesson Transport AB

036-31 42 60 Skicka e-post

Vi är ett familjeägt och fristående speditionsföretag som tar hand om hela transportkedjan med allt ifrån transporter, tullhandlingar och lagerhållning av ditt gods. Vi hjälper dig att hitta den optimala kundanpassade lösningen oavsett om du behöver frakta många ton eller en liten kartong. Vi är stolta över vår trafik till och från Norge – och efter drygt 50 år på vägarna mellan Sverige och Norge vågar vi påstå att vi är experter på just Norgetransporter. Vi har även en egen tullavdelning som kan hjälpa dig med de dokument som behövs och regler som måste följas för transporter till och från Norge.

Antal fordon

En modern fordonspark
30

Antal anställda

Hur många är vi?
49

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 44st - 90%
Antal kvinnor - 5st - 10%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 15%
Fjärrtransporter - 85%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner som beskriver hur företaget säkerställer anställdas nykterhet
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no