GDL Anläggning och Miljö AB

042- 600 34 00 Skicka e-post

GDL Anläggning & Miljö AB är ett modernt och miljömedvetet företag som erbjuder ett starkt och brett koncept inom förmedling av entreprenaduppdrag, maskiner, transporter samt driver egna återvinningsanläggningar. Med vårt engagemang, långa erfarenhet och kunnande – våra goda relationer till duktiga samarbetspartners – vårt omfattande geografiska område – samt vår stora lastbilsflotta och maskinpark – klarar vi det mesta både enkelt och kostnadseffektivt.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
0

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
550

Antal anställda

Hur många är vi?
61

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 200 (0%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 41st - 67%
Antal kvinnor - 20st - 33%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 40%
Miljö & renhållningstransporter - 20%
Distribution - 10%
Jordbrukstransporter - 5%
Tanktransporter - 5%
Övrigt - 20%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner som beskriver hur företaget säkerställer anställdas nykterhet
Policy för kränkande särbehandling
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 45 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no