Skånes Kran & Entreprenad AB

+46426006200 Skicka e-post

Vi är ett åkeri som ligger i Ekeby utanför Helsingborg, som utför transporter inom olika områden i Skåne, Halland, Blekinge och Småland. Vi kör entreprenad, asfalt, schakt, betong, kranbilar, återvinning, slam, TMA för både anslutna externa åkerier samt egna körningar. Vi utför även trädfällning i privata trädgårdar, parker och offentliga miljöer på bästa och effektivaste sättet med vår sågbil.
Vi är åkeriet som inriktar oss efter kundens önskemål för att skapa hållbara affärer och relationer. Där målet är att transporterna ska utföras på bästa, effektivaste och säkraste sättet med bra fordon samt vår duktiga personal. Det viktigaste för oss är att kunden känner sig nöjd.


Antal fordon

En modern fordonspark
17

Antal anställda

Hur många är vi?
29

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 27st - 93%
Antal kvinnor - 2st - 7%

Ålderfördelning

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
18-25
21%
25-35
38%
35-45
21%
45-55
7%
55+
14%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Hållbarhetspolicy
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Ekonomisystem, Administrationssystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no