Götene Kyltransporter AB

051126600 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi skall vara ett flexibelt och professionellt logistikföretag som alltid ger snabb och säker service till våra kunder

Antal fordon

En modern fordonspark
113

Antal anställda

Hur många är vi?
300

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 270st - 90%
Antal kvinnor - 30st - 10%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 80%
Distribution - 20%
Kyl & Frystransporter - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Diskrimineringspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Fordonskontrolls system,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Övrig information

Och använder Nitrogen i alla däck

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Personal- och tidsystem,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov
Övrig information

Götene Kyltransporters ambition är att vara ett företag i framkant på många plan, men framförallt trafiksäkerhetsmässigt.
Vi arbetar aktivt för att våra chaufförer skall vara ett föredöme i trafiken. Våra bilar bär vårt varumärke och är vårat ansikte utåt mot kunder, kollegor och medtrafikanter. Vi har uppföljning på förare för att se hur dom följer hastigheter samt kör- och vilotider. Vi har för allas trygghet även GPS-positionering i samtliga tunga lastbilar i flottan.
Alla anställda chaufförer och lagerpersonal får arbetskläder och skyddsskor av oss med varselklass 3, och skall bära dessa på lager samt i trafiken.
Vid nybeställning av bilar specificerar vi dom med handsfree för att föraren skall kunna ha fullt fokus på trafiken. Användning av telefon eller annan teknisk utrustning för annat ändamål än samtal är absolut förbjudet.
När vi planerar våra bilar följer vi gällande lagar och regler för att säkerställa att transporten sker på ett så trafiksäkert sett som möjligt, samt för att främja en sund konkurrens inom branschen.
Genom vårt val av att ha en egen tvätthall och verkstad kan vi säkerställa att våra fordon håller en god standard och är säkra att framföra på våra vägar. Vi ber chaufförerna att löpande rapportera in eventuella fel och brister så att dessa kan åtgärdas snarast möjligt.
Alla våra chaufförer har genom YKB-utbildningen genomgått HLR-utbildning.
För att våra chaufförer skall få tillgång till fordonen krävs att dom vid varje arbetspass start och slut blåser i ett alkolås kopplat till ett nyckelskåp. Detta för att säkerställa en nykter förare bakom ratten.
Användning av bilbälte ser vi som en självklarhet.
Vi har påbörjat arbetet med att ISO-certifiera oss inom, i ett första steg, miljö (ISO 14001:2015) samt trafiksäkerhet (ISO 39001:2012).