Götene Kyltransporter AB

051126600 Skicka e-post

Vi transporterar livsmedel i alla former över hela Sverige med miljövänliga fordon. Vi har lagerverksamhet i Götene och Lidköping med ett stort antal tempererade lagerplatser. Vi vill göra det enkelt för dig som kund. En kontakt hela vägen, från producent, via lager och plock till slutkund.
Vi är sedan 2022 ett helägt dotterbolag till Frigoscandia och har tillsammans med resterande dotterbolag inte mindre än 250 fordon att förfoga över. Dessutom finns ett flertal tempererade lager runt om i Sverige och norden.

Antal fordon

En modern fordonspark
97

Antal anställda

Hur många är vi?
215

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 189st - 88%
Antal kvinnor - 26st - 12%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 70%
Distribution - 30%
Kyl & Frystransporter - 100%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no