Götene Kyltransporter AB

051126600 Skicka e-post

Vi är ett familjeägt transportföretag med över 40 år i ryggen. Vi är sedan många år nästan helt inriktade på kyl- och frystransporter. Vi transporterar gods i egen regi mellan de 3 stora orterna i Sverige, men når hela landet med samarbetspartners. Vi har säte i Götene, men bilar utplacerade på ett flertal olika ställen i Sverige. Jönköping är ett av våra större nav. I Götene och Lidköping har vi stora kolonial-, kyl- och fryslager med 45.000 pallplatser i en mängd olika tempzoner. Vi ombesörjer även plockverksamhet vilket gör oss till en komplett leverantör, från producent till slutkund.

Antal fordon

En modern fordonspark
100

Antal anställda

Hur många är vi?
280

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 244st - 87%
Antal kvinnor - 36st - 13%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 80%
Distribution - 20%
Kyl & Frystransporter - 100%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel,
26% Reduktion av CO2ekv

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no