Götene Kyltransporter AB

051126600 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi är ett familjeägt transportföretag med över 40 år i ryggen. Vi är sedan många år nästan helt inriktade på kyl- och frystransporter. Vi transporterar gods i egen regi mellan de 3 stora orterna i Sverige, men når hela landet med samarbetspartners. Vi har säte i Götene, men bilar utplacerade på ett flertal olika ställen i Sverige. Jönköping är ett av våra större nav. I Götene har vi stora kyl- och fryslager med 37.000 pallplatser i en mängd olika tempzoner. Vi ombesörjer även plockverksamhet vilket gör oss till en komplett leverantör, från producent till slutkund.

Antal fordon

En modern fordonspark
113

Antal anställda

Hur många är vi?
312

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 270st - 87%
Antal kvinnor - 26st - 8%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 80%
Distribution - 20%
Kyl & Frystransporter - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Diskrimineringspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Fordonskontrolls system,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Övrig information

Och använder Nitrogen i alla däck

Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Personal- och tidsystem,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov