GP-Last Kranbilar AB

040-6717540 Skicka e-post

Vi utför transporter med lastbilar, utrustade med fordonsmonterade kranar och lastbilar utrustade för maskintransporter, både för band- och hjulburna maskiner. Kranbilar finns i storlek från 3,8 tonmeter till 135 tonmeter, där den största har en räckvidd på 45 meter. Maskintransporter kan vi utföra upp till 80 tons lastvikt.

Antal fordon

En modern fordonspark
38

Antal anställda

Hur många är vi?
42

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 39st - 93%
Antal kvinnor - 3st - 7%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Specialtransporter (tungtransporter) - 5%
Bygg- & anläggning - 95%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Övrig information

Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Övrig information

Trafik­säkerhet
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Övrig information

Förarkort avläses två gånger per månad och fordonen en gång per månad. Uppgifterna skickas till KG Sandström och deras program Idha för utvärdering. Fel och anmärkningslistor tas fram en gång per månad för diskussion och utvärdering med berörd personal.

Övrig information
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no