Haninge Åkeri AB

08-50410260 Skicka e-post

Haninge Åkeri är det bästa valet för specialtransporter, maskin och anläggningstransporter inom Stor-Stockholm och Mälardalen. Vi ligger i framkant när det gäller ny teknik, hållbara lösningar och effektiv administration. På så sätt gör vi skillnad för både kunder, ägare, medarbetare och samhället.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
0

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
250

Antal anställda

Hur många är vi?
20

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 30 (0%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 10st - 50%
Antal kvinnor - 10st - 50%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Specialtransporter (tungtransporter) - 65%
Bygg- & anläggning - 30%
Miljö & renhållningstransporter - 5%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 45 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Ekonomisystem, Kalkyleringssystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no