Haninge Åkeri AB

08-50410260 Skicka e-post

Vår affärsidé

Haninge Åkeri är det bästa valet för specialtransporter, maskin och anläggningstransporter inom Stor-Stockholm och Mälardalen. Vi ligger i framkant när det gäller ny teknik, hållbara lösningar och effektiv administration. På så sätt gör vi skillnad för både kunder, ägare, medarbetare och samhället.

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 1 av 30 (3.3%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
179

Antal anställda

Hur många är vi?
18

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 8st - 44%
Antal kvinnor - 10st - 56%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Specialtransporter (tungtransporter) - 65%
Bygg- & anläggning - 30%
Miljö & renhållningstransporter - 5%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Ekonomisystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
ID06
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Elförbrukning, Avfallshantering, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Fordonskontrolls system, Fordonsdata system,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov