Haninge Åkeri AB

08-50410260 Skicka e-post

Haninge Åkeri är det bästa valet för specialtransporter, maskin och anläggningstransporter inom Stor-Stockholm och Mälardalen. Vi ligger i framkant när det gäller ny teknik, hållbara lösningar och effektiv administration. På så sätt gör vi skillnad för både kunder, ägare, medarbetare och samhället.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
252

Totalt Antal Fordon

Inkl. alla underlev.
250

Antal anställda

Hur många är vi?
20

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 1 av 30 (3.3%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 10st - 50%
Antal kvinnor - 10st - 50%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Specialtransporter (tungtransporter) - 65%
Bygg- & anläggning - 30%
Miljö & renhållningstransporter - 5%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Övrig information

Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Ekonomisystem, Kalkyleringssystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no