Hedströms Åkeri i Svenljunga AB

0325-101 02 Skicka e-post

• B Hedströms Åkeri AB, 556267-5305, i Svenljunga utför vägtransporter med bil och bil med släp, lagring av gods samt truck och lastmaskinstjänster.
• Vår marknad är företag, industrier och speditörer i Sverige med behov av stycke- och partigods frakter.
• Vår effektiva transportplanering skall göra att fordonen utnyttjas maximalt.
• Ständiga förbättringar inom fordonsteknik och personalutveckling skall säkerställa vår konkurrenskraft och att vi gentemot kund skall upplevas som ett
företag med den högsta kompetens-, service- och kvalitetsnivån.
• Den egna kundkretsen skall ökas i förhållande till speditörer.

Antal fordon

En modern fordonspark
16

Antal anställda

Hur många är vi?
23

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 22st - 96%
Antal kvinnor - 1st - 4%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 88%
Distribution - 12%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no