Hedströms Åkeri i Svenljunga AB

0325-101 02 Skicka e-post

• B Hedströms Åkeri AB, 556267-5305, i Svenljunga utför vägtransporter med bil och bil med släp, lagring av gods samt truck och lastmaskinstjänster.
• Vår marknad är företag, industrier och speditörer i Sverige med behov av stycke- och partigods frakter.
• Vår effektiva transportplanering skall göra att fordonen utnyttjas maximalt.
• Ständiga förbättringar inom fordonsteknik och personalutveckling skall säkerställa vår konkurrenskraft och att vi gentemot kund skall upplevas som ett
företag med den högsta kompetens-, service- och kvalitetsnivån.
• Den egna kundkretsen skall ökas i förhållande till speditörer.

Antal fordon

En modern fordonspark
17

Antal anställda

Hur många är vi?
24

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 23st - 96%
Antal kvinnor - 1st - 4%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 89%
Distribution - 11%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Övrig information

Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Övrig information

Trafik­säkerhet
Övrig information

Övrig information
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no