Internationella Cityordonnansen AB

031-549090 Skicka e-post

Vår affärsidé

Internationella City Ordonnansen AB startade sin verksamhet 1993 och ligger i Arendal-området i Göteborg. Vi fann att våra kunder hade ett stort behov av ett komplement till sina ordinarie transporter p.g.a den ökade effektiviseringen och minskade lagerhållningen. Just-in-time principen kom att bli ledordet för bilindustrin med ökade krav på korta ledtider och ökad tillgänglighet. Utifrån detta har vi sedan avancerat och utvecklat vår verksamhet till att bli ett av dom ledande transportföretagen inom detta område.

Sedan starten har det skett en kraftig expansion och idag har vi en mycket bred erfarenhet av expresstransporter, både inrikes och utrikes.
Våra kunder återfinns främst som tillverkare inom fordonsindustrin och bland deras underleverantörer. Vi verkar även som komplement till andra Iogistikföretag.

Antal fordon

En modern fordonspark
20

Antal anställda

Hur många är vi?
19

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 18st - 95%
Antal kvinnor - 1st - 5%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 40%
Distribution - 10%
Övrigt - 50%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Elförbrukning, Vattenförbrukning, Avfallshantering, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportplaneringssystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov