Jansons Åkeri i Arvika AB

0570-100 41 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi är verksamma inom fjärrtransporter, flak- och skåpbilar, slamsugning, högtrycksspolning, lagerhållning samt uthyrning av personal.

Antal fordon

En modern fordonspark
17

Antal anställda

Hur många är vi?
21

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 18st - 86%
Antal kvinnor - 3st - 14%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 25%
Miljö & renhållningstransporter - 50%
Fjärrtransporter - 25%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
System för uppföljning: Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem, Kalkyleringssystem,
Värdegrund / Code of conduct
Integritetspolicy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Övrig information

Anslutna till Västvärmlands LBC.

Företagshälsovård via Avonova.

Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem, Kalkyleringssystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Kalkyleringssystem,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov