Jansons Åkeri i Arvika AB

0570-100 41 Skicka e-post

Vi är verksamma inom fjärrtransporter, flak- och skåpbilar, slamsugning, högtrycksspolning, lagerhållning samt uthyrning av personal.

Antal fordon

En modern fordonspark
17

Antal anställda

Hur många är vi?
21

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 18st - 86%
Antal kvinnor - 3st - 14%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 25%
Miljö & renhållningstransporter - 50%
Fjärrtransporter - 25%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Anslutna till Västvärmlands LBC. Företagshälsovård via Avonova.

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem, Kalkyleringssystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no