Västvärmlands LBC AB

0570-386 00 Skicka e-post

Ett fristående transportsäljande företag, strategiskt placerat i västra Värmland, med kontor i Charlottenberg och Arvika. Vi har ett 40-tal anslutna åkerier. Detta sammantaget innebär att vi sysselsätter ca 200 personer en normal dag.

Vår vision/Strategi
Västvärmlands LBC AB skall vara ett fristående transportsäljande företag samt fortsätta att effektivisera och utveckla verksamheten.

Marknadsledande inom transporter och ballastverksamhet i vårt geografiska område.

Ej konkurrera med entreprenadföretagen (detta kan omprövas vid behov).

Fortsätta att utvecklas inom VVLBC samt stärka sysselsättning och lönsamheten för LBC och de egna åkerierna.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
40

Totalt Antal Fordon

Inkl. alla underlev.
100

Antal anställda

Hur många är vi?
22

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 3 av 44 (6.8%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 13st - 59%
Antal kvinnor - 9st - 41%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 24%
Fjärrtransporter - 38%
Skogstransporter - 1%
Miljö & renhållningstransporter - 5%
Övrigt - 22%
Övrigt - 3%
Övrigt - 7%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Övrig information

Vi på Västvärmlands LBC har valt att samla våra policyer i en kombinerad policy. Våra övriga gällande rutiner finns i uppförandekoden och en förenklad version av uppförandekoden med jämställdhetsplan och drogpolicy.

Miljö & klimat
Övrig information

Vårt ansvar
Vi arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling.

Vi är en stor transportaktör i vårt geografiska område, därför är det viktigt att vi agerar ansvarsfullt i hela kedjan från täkter till färdiga produkter och transporter.
Vi värnar om miljön, bidrar positivt till samhället och arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Till vår hjälp har vi ett flertal konkreta mål och verktyg som hjälper oss att fatta rätt beslut, exempelvis vår uppförandekod, vårt miljö- kvalitets- trafiksäkerhets- och arbetsmiljöprogram

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Vi är ett LBC och har därför inga egna fordon men vi följer upp våra åkeri och dess fordon via internrevisioner.

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 39 001
ISO 45 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no