Kurt Bergström Åkeri i Åmotfors AB

070-581 92 26 Skicka e-post

Som ett transportföretag vill vi utföra transporter med högsta kvalité och effektivitet. Med modern fordonsflotta och kompetent personal utför vi kundanpassade tjänster med god service.

Antal fordon

En modern fordonspark
11

Antal anställda

Hur många är vi?
20

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 15st - 75%
Antal kvinnor - 5st - 25%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 100%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Företaget är ID06 anslutet
23% Reduktion av CO2ekv

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no