JRL Fleninge AB

0706425175 Skicka e-post

Vår affärsidé

JRL Fleninge AB utföra transporttjänster (SNI 49410 Vägtransport, godstrafik), främst
bud- och expresstransporter, ADR transporter samt sk bred transporter med varnings- och följebilar. Företagets styrkor är hög service nivå, flexibilitet och pålitlighet samt hållbarhetstänk. JRL Fleningen AB är en trygg och flexibel partner som löser de flesta transportbehov.
JRL Fleninge har lång erfarenhet inom transportbranschen och har funnits sedan 1993. Den nuvarande ägaren tog över företaget 2009, företaget har sedan dess fortsatt växa.

Antal fordon

En modern fordonspark
9

Antal anställda

Hur många är vi?
9

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 8st - 89%
Antal kvinnor - 1st - 11%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Blandad verksamhet - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Ekonomisystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov