JRL Fleninge AB

0706425175 Skicka e-post

JRL Fleninge AB utföra transporttjänster (SNI 49410 Vägtransport, godstrafik), främst
bud- och expresstransporter, ADR transporter samt sk bred transporter med varnings- och följebilar. Företagets styrkor är hög service nivå, flexibilitet och pålitlighet samt hållbarhetstänk. JRL Fleningen AB är en trygg och flexibel partner som löser de flesta transportbehov.
JRL Fleninge har lång erfarenhet inom transportbranschen och har funnits sedan 1993. Den nuvarande ägaren tog över företaget 2009, företaget har sedan dess fortsatt växa.

Antal fordon

En modern fordonspark
9

Antal anställda

Hur många är vi?
7

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 7st - 100%
Antal kvinnor - 0st - 0%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Blandad verksamhet - 100%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no