Kenneth Mångberg Åkeri AB

090-140740 Skicka e-post

Vi erbjuder våra kunder ett av branchens mest flexibla, miljömedvetna och kvalitetssäkra åkerier.

Antal fordon

En modern fordonspark
20

Antal anställda

Hur många är vi?
32

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 29st - 91%
Antal kvinnor - 3st - 9%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 95%
Distribution - 5%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
0% Reduktion av CO2ekv

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no