KNS-Bilfrakt AB

0454 16485 Skicka e-post

Vi är ett fjärråkeri som grundades 1968 och i dagsläget utför transporter i huvudsak för Schenker AB.
Vår geografiska hemort är Karlshamn i Blekinge.
Härifrån når våra transporter ett geografiskt område som sträcker sig längs Europaväg 4 från Jönköping i söder till Uppsala i norr.
Utöver våra transporter driver vi även terminal och logistikverksamhet med egen terminal.
Vi har även möjligheter att erbjuda uthyrning av kontors, lager och parkeringsytor, inom vårt inhägnade terminalområde.

Antal fordon

En modern fordonspark
9

Antal anställda

Hur många är vi?
16

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 16st - 100%
Antal kvinnor - 0st - 0%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 90%
Övrigt - 10%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Väl insatt extern medarbetare/kollega följer kontinuerligt upp all färdskrivardata löpande och för samtal med de förare som berörs av eventuella överträdelser.
Scanias digitala verktyg används för analysering av förardata.
Förare som berörs av överträdelser ges genomgång av dessa innan förare skriver under ett detta gåtts igenom med representant från företaget.

Övrig information
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportadministrationssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no