KNS-Bilfrakt AB

0454 16485 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi är ett fjärråkeri som grundades 1968 och i dagsläget utför transporter i huvudsak för Schenker AB.
Vår geografiska hemort är Karlshamn i Blekinge.
Härifrån når våra transporter ett geografiskt område som sträcker sig längs Europaväg 4 från Jönköping i söder till Uppsala i norr.
Utöver våra transporter driver vi även terminal och logistikverksamhet med egen terminal.
Vi har även möjligheter att erbjuda uthyrning av kontors, lager och parkeringsytor, inom vårt inhägnade terminalområde.

Antal fordon

En modern fordonspark
9

Antal anställda

Hur många är vi?
16

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 16st - 100%
Antal kvinnor - 0st - 0%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 90%
Övrigt - 10%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Diskrimineringspolicy
System för uppföljning: Transportadministrationssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system,
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Administrationssystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Fordonskontrolls system, Fordonsdata system,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov
Övrig information

Väl insatt extern medarbetare/kollega följer kontinuerligt upp all färdskrivardata löpande och för samtal med de förare som berörs av eventuella överträdelser.
Scanias digitala verktyg används för analysering av förardata.
Förare som berörs av överträdelser ges genomgång av dessa innan förare skriver under ett detta gåtts igenom med representant från företaget.