Lånsta Gård & Åkeri AB

070-2211378 Skicka e-post

Lånsta Gård & Åkeri startade 2003 med att ägare Anders Ohlsson köpte loss några lastbilar ifrån sin far och farbror. Åkeriet utökade sin verksamhet löpande
Några år senare så köpte Anders ytterligare några lastmaskiner av sin far och farbro köpte även en lastbil av sin kusin.
Verksamheten utökades kontinuerligt och runt 2010 så köptes ett åkeri in och och han fick 6 lastbilar till.
Genom åren så utökades åkeriet till att dagens datum bestå av 43 lastbilar och 5st lastmaskiner.
Verksamheten är inriktad på att leverera flytande betong i hela mellansverige grus och schaktransporter i Västerås området samt uthyrning av lastmaskiner.

Antal fordon

En modern fordonspark
43

Antal anställda

Hur många är vi?
50

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 39st - 78%
Antal kvinnor - 11st - 22%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 100%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner som beskriver hur företaget säkerställer anställdas nykterhet
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Hållbarhetspolicy
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no