Mellansvenska Logistiktransporter AB

010-7222800 Skicka e-post

MLT ska vara en framtidsbyggare i samhället genom att erbjuda hållbara maskin- och transportlösningar

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
117

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
305

Antal anställda

Hur många är vi?
38

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 22st - 58%
Antal kvinnor - 16st - 42%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 65%
Distribution - 10%
Övrigt - 25%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner som beskriver hur företaget säkerställer anställdas nykterhet
Policy för kränkande särbehandling
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 39 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no