Ragnarssons Åkeri AB

070-3281683 Skicka e-post

Ragnarssons Åkeri AB ska i samarbete med MLT utföra hållbara transporter med omtanke

Antal fordon

En modern fordonspark
3

Antal anställda

Hur många är vi?
5

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 3st - 60%
Antal kvinnor - 2st - 40%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 75%
Miljö & renhållningstransporter - 25%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Rutin för krishantering
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Företaget är ID06 anslutet
21% Reduktion av CO2ekv

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no