Westan Logistik AB

063-574500 Skicka e-post

Företagets affärsidé är att erbjuda sina kunder inom skogsindustrin kompetenta, rationella, konkurrenskraftiga och bekymmersfria logistiklösningar.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
40

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
260

Antal anställda

Hur många är vi?
23

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 4 av 121 (3.3%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 16st - 70%
Antal kvinnor - 7st - 30%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Skogstransporter - 100%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 39 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Vi erbjuder anställda företagshälsovård

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no