Fermgruppen AB

0702132950 Skicka e-post

Vi är ett fristående transport och logistikföretag i Sundsvall.

Vår huvudsakliga verksamhet är rundvirkestransporter till regionens
industrier som vi utför med både gruppkörning och kranbilar.

Kombinationen av dessa transportsystem skapar möjligheter till att utföra både små och stora transportuppdrag, allt utifrån kundens behov.

 

Antal fordon

En modern fordonspark
32

Antal anställda

Hur många är vi?
60

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 48st - 80%
Antal kvinnor - 12st - 20%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Skogstransporter - 100%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Övrig information

Övrig information
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no