Sandres Åkeri AB

0768151310 Skicka e-post

Sandres Åkeri AB inriktar sig på transporter och maskinuthyrning som affärsidé.

Genom att erbjuda hög service och kvalitetstjänster skall Sanders Åkeri AB skapa ett gott rykte, bygga upp en lojal kundkrets och en lokal förankring.Sandres Åkeri AB erbjuder transporter med inriktning skogs- och industritransporter.

Genom att vara flexibla och anpassa sig efter kundens behov kan företaget erbjuda skräddarsydda lösningar för varje uppdrag.

Maskinuthyrning är en vital del av verksamheten, genom att erbjuda maskinuthyrning kan företaget erbjuda kompletta lösningar för sina kunder.

Antal fordon

En modern fordonspark
14

Antal anställda

Hur många är vi?
30

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 28st - 93%
Antal kvinnor - 2st - 7%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no