Skogsåkarna AB

026279300 Skicka e-post

Affärsidé
Genom smarta transporter ska vi leverera tjänster med precision och kvalitet till en kostnadsnivå som bidrar till god lönsamhet hos kunder och leverantörer.

Mission
Genom vårt kunnande, vår vilja och förmåga skapar vi mervärden till våra kunder.

Vision
Skogsåkarna ska skapa mervärden i skogsindustrins försörjningskedja så att den totala logistikkostnaden kan sänkas och vi blir skogsindustrins mest lönsamma transportföretag. Därutöver ska vi vara ett föredöme inom miljö, kvalitet och trafiksäkerhet.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
62

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
59

Antal anställda

Hur många är vi?
8

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 3st - 38%
Antal kvinnor - 5st - 63%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Skogstransporter - 100%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Rutin för krishantering
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no