Skogsåkarna AB

026279300 Skicka e-post

Affärsidé
Genom smarta transporter ska vi leverera tjänster med precision och kvalitet till en kostnadsnivå som bidrar till god lönsamhet hos kunder och leverantörer.

Mission
Genom vårt kunnande, vår vilja och förmåga skapar vi mervärden till våra kunder.

Vision
Skogsåkarna ska skapa mervärden i skogsindustrins försörjningskedja så att den totala logistikkostnaden kan sänkas och vi blir skogsindustrins mest lönsamma transportföretag. Därutöver ska vi vara ett föredöme inom miljö, kvalitet och trafiksäkerhet.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
0

Totalt Antal Fordon

Inkl. alla underlev.
60

Antal anställda

Hur många är vi?
8

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 23 (0%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 4st - 50%
Antal kvinnor - 4st - 50%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Skogstransporter - 100%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no