LBC Borås AB

033-177430 Skicka e-post

LBC Borås skall med god service, hög kompetens och stort engagemang vara kundernas självklara val för alla typer av uppdrag som genererar transport, logistik och maskintjänster

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
0

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
282

Antal anställda

Hur många är vi?
40

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 86 (0%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 23st - 58%
Antal kvinnor - 17st - 43%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 55%
Blandad verksamhet - 20%
Miljö & renhållningstransporter - 25%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner som beskriver hur företaget säkerställer anställdas nykterhet
Policy för kränkande särbehandling
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 45 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Fordonsdata system, Administrationssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no