Tankservice i Borås AB

0706355936 Skicka e-post

Tankservice i Borås AB utför bland annat slamsugning och högtrycksspolning (inkl. hetvatten), för att lossa de flesta typer av stopp i rör och ledningar. Vi utför slamsugning av avloppsbrunnar, tankar, tvättrännor, rännstensbrunnar och ledningssystem. Vi hjälper till när olyckan är framme t.ex. vid översvämningar. Vårt bolag är anslutna till LBC Borås AB

Antal fordon

En modern fordonspark
16

Antal anställda

Hur många är vi?
17

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 17st - 100%
Antal kvinnor - 0st - 0%

Ålderfördelning

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
18-25
0%
25-35
29%
35-45
35%
45-55
12%
55+
24%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Miljö & renhållningstransporter - 100%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner som beskriver hur företaget säkerställer anställdas nykterhet
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no