Leja Åkeri AB

08-707 33 00 Skicka e-post

Med hög service och ett stort engagemang distribuerar vi ut varor för kunds räkning.

Antal fordon

En modern fordonspark
47

Antal anställda

Hur många är vi?
57

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 54st - 95%
Antal kvinnor - 3st - 5%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 100%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no