Leja Schakt & Transport AB

08-707 33 00 Skicka e-post

Med hänsyn taget till både yttre och inre miljö ska LEJA tryggt och effektivt lösa uppdrag åt våra kunder inom entreprenader, transport- och maskintjänster samt försäljning av jord- och grus-material. Alla inom Lejagruppen ska alltid arbeta för att med hög servicenivå leverera ändamåls-enliga lösningar med hög kvalitet som lever upp till kundens krav och förväntningar.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
48

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
200

Antal anställda

Hur många är vi?
19

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 1 av 60 (1.7%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 10st - 53%
Antal kvinnor - 9st - 47%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 70%
Distribution - 30%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 45 001
Kvalitetspolicy
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no