Leja Schakt & Transport AB

08-707 33 00 Skicka e-post

Med hänsyn taget till både yttre och inre miljö ska LEJA tryggt och effektivt lösa uppdrag åt våra kunder inom entreprenader, transport- och maskintjänster samt försäljning av jord- och grus-material. Alla inom Lejagruppen ska alltid arbeta för att med hög servicenivå leverera ändamåls-enliga lösningar med hög kvalitet som lever upp till kundens krav och förväntningar.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
47

Totalt Antal Fordon

Inkl. alla underlev.
200

Antal anställda

Hur många är vi?
17

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 1 av 60 (1.7%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 8st - 47%
Antal kvinnor - 9st - 53%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 70%
Distribution - 30%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Övrig information

Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no