Lessebo Åkericentral AB

0478-34200 Skicka e-post

Vår affärsidé

Lessebo ÅC skall med hög kvalitet, service, kompetens och miljöhänsyn erbjuda och utveckla för kunden attraktiva lösningar avseende transporttjänster. Alla som blir berörda av vår verksamhet skall vara fast övertygande om att varje tjänst skall vara en rekommendation för kommande affärer.
Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 2 (0%)

Antal fordon

Inkl. underleverantörer
55

Antal anställda

Hur många är vi?
85

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 79st - 93%
Antal kvinnor - 6st - 7%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 30%
Miljö & renhållningstransporter - 30%
Fjärrtransporter - 40%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal och tidsystem, Avvikelsehantering, Fordonskontroll och fordonsdata system
IT Policy
ID06
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportplaneringssystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Fordonsdata system,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov
Övrig information

Vi går på vår YKB kurs regelbundet med trafiksäkerhet.