Lessebo Åkericentral AB

0478-34200 Skicka e-post

Lessebo ÅC skall med hög kvalitet, service, kompetens och miljöhänsyn erbjuda och utveckla för kunden attraktiva lösningar avseende transporttjänster. Alla som blir berörda av vår verksamhet skall vara fast övertygande om att varje tjänst skall vara en rekommendation för kommande affärer.
Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
50

Totalt Antal Fordon

Inkl. alla underlev.
55

Antal anställda

Hur många är vi?
85

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 2 (0%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 79st - 93%
Antal kvinnor - 6st - 7%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 30%
Miljö & renhållningstransporter - 30%
Fjärrtransporter - 40%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Vi går på vår YKB kurs regelbundet med trafiksäkerhet.

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal och tidsystem, Avvikelsehantering, Fordonskontroll och fordonsdata system
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no