Linjegods AB

060-174825 Skicka e-post

Vi skall erbjuda förstklassiga transporttjänster med minsta möjliga miljöpåverkan till konkurrenskraftiga priser. Där kvalitén på varje utfört uppdrag skall vara sådan att det ger rekommendationer för kommande affärer.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
0

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
24

Antal anställda

Hur många är vi?
19

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 0 av 6 (0%)

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 17st - 89%
Antal kvinnor - 2st - 11%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 10%
Distribution - 90%
Ansvar
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Hållbarhetspolicy
Vi erbjuder anställda företagshälsovård

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no