Lundins Transporter AB

0176-13513 Skicka e-post

Lundins affärsidé och grundtanke är att ständigt utveckla, förbättra och bibehålla kvalité .
Lundins Transporter är ett väl etablerat transportföretag sedan 1989 med stark position i Roslagen. Vi driver Post Nords terminal i Roslagen, tillika distributionen i Nord östra Stockholm. Vi har ca 90 medarbetare.
Lundins Transporter startades 1949 och bestod då av taxiverksamhet och 1950
började man köra kvällstidningar från tågen i Norrtälje. Nuvarande ägare
övertog företaget 1988 tillsammans med två bröder, vid den tidpunkten var det
totalt 5 personer anställda. Man fortsatte med taxirörelsen fram till 94/95. 1998
var ett betydande år för Lundins Transporter, man började expanderade i rask
takt. Sedan år 2000 ägs företaget av Per-Ola Lundin.

Antal fordon

En modern fordonspark
70

Antal anställda

Hur många är vi?
90

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 86st - 96%
Antal kvinnor - 4st - 4%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 70%
Fjärrtransporter - 30%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no