Lundins Transporter AB

0176-13513 Skicka e-post

Lundins affärsidé och grundtanke är att ständigt utveckla, förbättra och bibehålla kvalité .
Lundins Transporter är ett väl etablerat transportföretag sedan 1989 med stark position i Roslagen. Vi driver Post Nords terminal i Roslagen, tillika distributionen i Nord östra Stockholm. Vi har ca 60 medarbetare.
Lundins Transporter startades 1949 och bestod då av taxiverksamhet och 1950
började man köra kvällstidningar från tågen i Norrtälje. Nuvarande ägare
övertog företaget 1988 tillsammans med två bröder, vid den tidpunkten var det
totalt 5 personer anställda. Man fortsatte med taxirörelsen fram till 94/95. 1998
var ett betydande år för Lundins Transporter, man började expanderade i rask
takt. Sedan år 2000 ägs företaget av Per-Ola Lundin.

Antal fordon

En modern fordonspark
53

Antal anställda

Hur många är vi?
60

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 55st - 92%
Antal kvinnor - 5st - 8%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 70%
Fjärrtransporter - 30%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner som beskriver hur företaget säkerställer anställdas nykterhet
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no