Lundins Transporter AB

0176-13513 Skicka e-post

Vår affärsidé

Lundins affärsidé och grundtanke är att ständigt utveckla, förbättra och bibehålla kvalité .
Lundins Transporter är ett väl etablerat transportföretag sedan 1989 med stark position i Roslagen. Verksamheten vilar på två pelare, distributör för Aftonbladet och Expressen i mellan Sverige samt att vi driver Post Nords terminal i Roslagen, tillika distributionen i Nord östra Stockholm. Vi har ca 95 medarbetare.
Lundins Transporter startades 1949 och bestod då av taxiverksamhet och 1950
började man köra kvällstidningar från tågen i Norrtälje. Nuvarande ägare
övertog företaget 1988 tillsammans med två bröder, vid den tidpunkten var det
totalt 5 personer anställda. Man fortsatte med taxirörelsen fram till 94/95. 1998
var ett betydande år för Lundins Transporter, man började expanderade i rask
takt. Sedan år 2000 ägs företaget av Per-Ola Lundin.

Antal fordon

En modern fordonspark
75

Antal anställda

Hur många är vi?
95

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 89st - 94%
Antal kvinnor - 6st - 6%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 70%
Fjärrtransporter - 30%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel,
Värdegrund / Code of conduct
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Vi rutt-optimerar våra transporter
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov