Mejeritransporter TJ AB

054-569820 Skicka e-post

Mejeritransporters TJ AB affärsidé går ut på att transportera kunders produkter mellan olika företags anläggningar och till deras kunder. Vi ska göra detta på ett så effektivt sätt som möjligt och vi ska med största möjliga, service, kvalitet, miljöhänsyn och kompetens tillgodose kundernas krav och önskemål och alltid vara lyhörda för att kunna utvecklas. Vi ställer högsta krav på oss själva för att uppfylla detta då vi vill att kunderna skall känna största förtroende och nyttja våra tjänster nu och i framtiden.

Antal fordon

En modern fordonspark
35

Antal anställda

Hur många är vi?
103

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 78st - 76%
Antal kvinnor - 25st - 24%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Tanktransporter - 50%
Kyl & Frystransporter - 40%
Övrigt - 10%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner som beskriver hur företaget säkerställer anställdas nykterhet
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 39 001
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no