Nimes Transport AB

040 608 36 00 Skicka e-post

Vår affärsidé

Att till tillverkande företag, speditörer och transportkollegor tillhandahålla logistik- och transporttjänster av styckegods och hellaster på egna, miljövänliga, fordon till/från kunder inrikes Sveriges och även till stora delar av Europa.

Antal fordon

En modern fordonspark
28

Antal anställda

Hur många är vi?
21

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 18st - 86%
Antal kvinnor - 3st - 14%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 20%
Fjärrtransporter - 70%
Kyl & Frystransporter - 10%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel,
IT Policy
Integritetspolicy
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi köper teknik för bästa funktion och miljöprestanda
Vi följer upp tillbud/olyckor/skador
Vi följer upp och utbildar i vår Miljö och Klimatpolicy
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Elförbrukning, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning av hastighetsöverträdelser samt åtgärder
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Rutin för att service och besiktningar görs kontinuerligt
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Excel,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov