NSA Logistic AB

070-3491191 Skicka e-post

Affärsidé - Mål

Vi skall erbjuda våra kunder professionella transport- och logistiktjänster. Genom stor flexibilitet, motiverad personal, låg personalomsättning och en nära kontakt med våra kunder skall vi nå det bästa resultatet.
Våra transporter ska ske med minsta möjliga miljöpåverkan samt med god service och på så sätt verka för attraktiva transportlösningar.

Antal fordon

En modern fordonspark
18

Antal anställda

Hur många är vi?
18

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 13st - 72%
Antal kvinnor - 5st - 28%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 40%
Distribution - 50%
Blandad verksamhet - 10%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner som beskriver hur företaget säkerställer anställdas nykterhet
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no