Nybro Transport AB

048148130 Skicka e-post

Nybro Transport AB – din partner för högkvalitativa, serviceinriktade och säkra transporttjänster. Vi fokuserar på kompetens, miljö och trafiksäkerhet för att erbjuda attraktiva lösningar och kontinuerlig utveckling inom branschen. Med oss kan du lita på professionellt utförda transporter och ett engagerat team som strävar efter att möta dina behov på bästa sätt. Välkommen till Nybro Transport AB – din pålitliga och miljömedvetna partner i transportbranschen.

Antal fordon

En modern fordonspark
56

Antal anställda

Hur många är vi?
81

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 75st - 93%
Antal kvinnor - 6st - 7%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 60%
Distribution - 40%
Blandad verksamhet - 0%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 39 001
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Aerodynamiska fordon,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no