ÖGS Miljötransporter AB

019-271722 Skicka e-post

ÖGS Bolagen ska med god kvalité, säkerhet och miljöhänsyn erbjuda transporttjänster och utveckla lösningar för kunden, gällande såväl konventionellt gods, kyl-, frys- och värmegods samt container.

ÖGS Bolagen ska också arbeta för hållbara lösningar vad det gäller samtransport av olika kunders gods för bästa utnyttjande av fordon och minsta miljöpåverkan.

Allmänheten skall uppfatta oss som en seriös aktör med stort fokus på miljö och trafiksäkerhet.

Antal fordon

En modern fordonspark
11

Antal anställda

Hur många är vi?
2

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 2st - 100%
Antal kvinnor - 0st - 0%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Miljö & renhållningstransporter - 97%
Specialtransporter (tungtransporter) - 3%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 39 001
ISO 45 001
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no