Ohlssons i Landskrona AB

010 45 00 200 Skicka e-post

Ohlssons bedriver verksamhet inom återvinning och renhållning, transport och entreprenad samt spol- och rörteknik. Bolaget har sitt säte i Landskrona men har verksamhet på ett 30-tal platser i Sverige från Uppsala i norr till Vellinge i söder.

Det största verksamhetsområdet består av återvinning och insamling av avfall på uppdrag av kommuner, bygg- och industriföretag. På de egna anläggningarna sker sortering, återvinning, framställning av bränsleflis och inerta massor som sedan används vid grundläggning. Ohlssons samlar även in pantförpackningar på uppdrag av Pantamera (Returpack AB) i Storstockholm, Kronobergs, Hallands, Blekinge och Skåne län.

Verksamheten inom transport och entreprenad innefattar bl.a. maskintransporter, kranbilsuppdrag, trädfällning med kran och entreprenadarbeten i byggsektorn.

Spol- och rörtekniktjänster utförs i Stockholm/Mälardalen där såväl löpande underhåll som större entreprenadarbeten genomförs på uppdrag av kommuner och företag.

Ohlssons målsättning är att arbetet ska genomföras med en välmående och positiv personal, en hög grad av miljömedvetenhet och där hög kvalitet och nöjda kunder står i centrum. För att säkerställa detta är verksamheten ackrediterad av Swedac och innehar multicertifikat för ISO.

Antal fordon

En modern fordonspark
271

Antal anställda

Hur många är vi?
585

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 493st - 84%
Antal kvinnor - 92st - 16%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Specialtransporter (tungtransporter) - 5%
Miljö & renhållningstransporter - 70%
Tanktransporter - 15%
Styckegods - 5%
Jordbrukstransporter - 5%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 45 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no