Oskarshamns Logistik AB

070-677 33 70 Skicka e-post

Oskarshamns Logistik AB skall med hög kvalité, service, kompetens och miljöhänsyn erbjuda och utveckla, för kunderna, attraktiva lösningar avseende transporttjänster.

Antal fordon

En modern fordonspark
13

Antal anställda

Hur många är vi?
25

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 22st - 88%
Antal kvinnor - 3st - 12%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Specialtransporter (tungtransporter) - 20%
Övrigt - 80%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Excel,
Företaget är ID06 anslutet
37% Reduktion av CO2ekv

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no