Ostkustens Transportservice AB (Jetpak Oskarshamn)

0491-18818 Skicka e-post

Vi har filialer i Oskarshamn och Kalmar, och trafikerar dagligen hela Kalmar Län med transportbilar av varierande storlek och utrustning.
För att snabbt och effektivt transportera allt från det minsta kuvert till tunga pallgods har vi en varierad vagnspark uppbyggd med miljön i åtanke.

Våra slingbilar ger en effektiv och prisvärd service i hela Kalmar Län, och löser transporter även till kringliggande regioner som Växjö, Jönköping, Östergötland, och Blekinge.
På förfrågan löser vi direkttransporter inom Sverige och internationellt via flyg eller marktransport.

Antal fordon

En modern fordonspark
37

Antal anställda

Hur många är vi?
38

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 27st - 71%
Antal kvinnor - 11st - 29%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 90%
Budbilar - 10%
Blandad verksamhet - 0%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner som beskriver hur företaget säkerställer anställdas nykterhet
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Hållbarhetspolicy
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no