Jetpak Franchise AB

08-555 85 220 Skicka e-post

Jetpak är en logistikgrupp representerad på mer än 170 orter runt om i Norden och i Europa. Jetpak har ett unikt och flexibelt kunderbjudande baserat på att ha tillgång till normalt cirka 4 000 dagliga flygavgångar, i kombination med ett heltäckande distributionsnätverk med mer än 950 leveransfordon. Detta är något som gör det möjligt för Jetpak att leverera den snabbaste och mest omfattande logistiktjänsten 24/7/365 samma dag till marknaden. Detta kan ytterligare kompletteras med en unik kundanpassad nästadagstjänst för systematiserade transporter. Segmentmässigt har Jetpak sin verksamhet uppdelad i ett Express Air-segment, där kundernas snabba logistikbehov har lösts med en flygbaserad lösning, och i ett Express Road-segment, där kundernas logistikbehov har lösts av ett land. -baserad budtransportlösning.

Godkända fordon

Inkl. godkända underlev.
121

Totalt antal fordon i yrkesmässig trafik

Inkl. underlev.
500

Godkända underleverantörer

Hur många av underleverantörer är Fair Transport-godkända?
Godkända underleverantörer - 4 av 23 (17.4%)

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Budbilar - 10%
Distribution - 90%
Ansvar
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no