Hit & Dit Transport i Jönköping AB

036-33 00 700 Skicka e-post

Hit & Dit Transport är ett fristående familjeföretag som genom trovärdighet, god samarbetsförmåga och snabb feedback förmedlar och förverkligar flexibla transporter samt logistiktjänster till våra kunder.
Vår styrka är tillgänglighet, snabba kundanpassningar, leveranspålitlighet samt ett nära och aktivt samarbete med kunden.
Med detta i fokus är vi en naturlig samarbetspartner.

Antal fordon

En modern fordonspark
56

Antal anställda

Hur många är vi?
120

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 108st - 90%
Antal kvinnor - 12st - 10%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Budbilar - 8%
Distribution - 67%
Styckegods - 25%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Har rutiner som beskriver hur företaget säkerställer anställdas nykterhet
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no