Ronneby Blixtbud AB

0457-24170 Skicka e-post

Affärsidé
Jetpak sparar tid och ökar värdet för sina kunder genom att:
• Erbjuda dörr-till-dörr transporter för planerade, såväl som för oplanerade behov, med fokus på en leveranstid upp till 12 timmar inom Sverige, Norden och Nordeuropa
• Genom ett nät av lokala franchisetagare erbjuda marknaden integrerade flyg- och marktransporter
• Genomföra vårt uppdrag med hög innovationsnivå samt ständigt hänsynstagande till etik och miljö

Antal fordon

En modern fordonspark
20

Antal anställda

Hur många är vi?
25

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 22st - 88%
Antal kvinnor - 3st - 12%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 70%
Fjärrtransporter - 20%
Budbilar - 10%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering, Tyngre fordon,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem,

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no