R Olssons Åkeri.se

+4656513289 Skicka e-post

Att hjälpa företag med kompletta transportlösningar, med högsta möjliga leveranssäkerhet, samt att genom samverkan i transportutveckling uppnå en för kunden optimal transportekonomi.

Antal fordon

En modern fordonspark
14

Antal anställda

Hur många är vi?
25

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 21st - 84%
Antal kvinnor - 4st - 16%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Fjärrtransporter - 95%
Distribution - 5%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Övrig information

Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till märkningens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med märkningens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Övrig information

Personal- och Tidssystem, Avvikelsehanteringssystem - och rapporteringssystem, Fordonskontrollsystem, Ekonomisystem

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information

Utbildning i Trafiksäkerhet enligt policyn sker först i samband med introduktion vid nyanställning därefter sker utbildning i samband med YKB-utbildningen. Fortlöpande sker utbildning för trafiksäkerhet dels vid eventuella anmärkningar för avvikelserapportering och dels vid årliga företagsträffar där samtliga anställda deltar.

Övrig information
ISO 14 001
ISO 39 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Ekonomisystem,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no