Renall AB

011-190000 Skicka e-post

Vår affärsidé

AFFÄRSIDÈ
Renall vänder sig till företag, kommuner och privatpersoner med helhetserbjudande inom miljö och hållbarhet, avfall/återvinning, högtrycksspolning, slamsugning och fastighetsjour. Med ett brett tjänsteutbud, unik kompetens och högt engagemang hittar Renall den bästa lösningen för varje kund.

VISION
Branschens hållbaraste helhetsleverantör

VÄRDEGRUND
Hållbarhet
Ska genomsyra alla beslut vi tar i företaget, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt
Engagemang
Vi är engagerade i våra kunder och våra medarbetares behov
Förtroende
Vi skapar förtroende genom att uppträda professionellt i alla lägen, visa hänsyn och återkoppla till kunder och varandra

Antal fordon

En modern fordonspark
75

Antal anställda

Hur många är vi?
100

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 81st - 81%
Antal kvinnor - 19st - 19%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Miljö & renhållningstransporter - 70%
Bygg- & anläggning - 25%
Övrigt - 5%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
IT Policy
ID06
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna
Hållbarhetspolicy
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Excel,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov