Renall AB

011-190000 Skicka e-post

AFFÄRSIDÈ
Renall vänder sig till företag, kommuner och privatpersoner med helhetserbjudande inom miljö och hållbarhet, avfall/återvinning, högtrycksspolning, slamsugning och fastighetsjour. Med ett brett tjänsteutbud, unik kompetens och högt engagemang hittar Renall den bästa lösningen för varje kund.

VISION
Branschens hållbaraste helhetsleverantör

VÄRDEGRUND
Hållbarhet
Ska genomsyra alla beslut vi tar i företaget, både socialt, ekonomiskt och miljömässigt
Engagemang
Vi är engagerade i våra kunder och våra medarbetares behov
Förtroende
Vi skapar förtroende genom att uppträda professionellt i alla lägen, visa hänsyn och återkoppla till kunder och varandra

Antal fordon

En modern fordonspark
109

Antal anställda

Hur många är vi?
175

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 146st - 83%
Antal kvinnor - 29st - 17%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Miljö & renhållningstransporter - 67%
Bygg- & anläggning - 25%
Övrigt - 8%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 45 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Vi erbjuder anställda företagshälsovård
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no