Rickard Gustavsson Åkeri AB

0735185050 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi tillhandahåller miljövänliga och kostnadseffektiva transportalternativ för återvinningsbranschen och optimerar dessa för minsta möjliga miljöpåverkan.

Antal fordon

En modern fordonspark
21

Antal anställda

Hur många är vi?
22

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 16st - 73%
Antal kvinnor - 6st - 27%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Miljö & renhållningstransporter - 100%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system,
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Administrationssystem,
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov