Rolf Viebkes Åkeri AB

042-137006 Skicka e-post

Att med god tillgänglighet, hög servicegrad och ett stort nätverk lösa våra kunders transportbehov, även i de fall när andra går bet.

Antal fordon

En modern fordonspark
34

Antal anställda

Hur många är vi?
65

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 60st - 92%
Antal kvinnor - 5st - 8%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Kyl & Frystransporter - 80%
Fjärrtransporter - 10%
Budbilar - 10%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering, Längre fordon, Aerodynamiska fordon,
System för uppföljning: Order- och transportplaneringssystem, Personal- och tidsystem, Fordonskontrolls system, Fordonsdata system, Ekonomisystem,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no