Roma Grus AB

0498-287000 Skicka e-post

Vi erbjuder den gotländska marknaden ett brett utbud av produkter i form av asfalt, betong samt grus- och bergprodukter.

Vi erbjuder tjänster som transporter, krossning och entreprenadarbeten i form av grävning och schakt.

Antal fordon

En modern fordonspark
24

Antal anställda

Hur många är vi?
48

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 44st - 92%
Antal kvinnor - 4st - 8%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 50%
Skogstransporter - 15%
Miljö & renhållningstransporter - 15%
Specialtransporter (tungtransporter) - 10%
Jordbrukstransporter - 10%
Ansvar
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Övrig information

Övrig information
Kvalitetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no