Roma Grus AB

0498-287000 Skicka e-post

Vi erbjuder den gotländska marknaden ett brett utbud av produkter i form av asfalt, betong, cirkulära anläggningsprodukter, grus- och bergprodukter samt drivmedel.

Vi erbjuder tjänster som transporter, krossning och entreprenadarbeten i form av grävning och schakt.

Alla produkter och tjänster säljs med målsättningen att göra ett så lågt klimatavtryck som möjligt.

Antal fordon

En modern fordonspark
27

Antal anställda

Hur många är vi?
62

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 57st - 92%
Antal kvinnor - 5st - 8%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 55%
Miljö & renhållningstransporter - 15%
Specialtransporter (tungtransporter) - 10%
Jordbrukstransporter - 10%
Tanktransporter - 10%
Ansvar
Yrkestrafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Rutin för krishantering
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Miljö & klimat
Har instruktioner för hur företaget lever upp till certifieringens syfte och mål och hur planen ser ut för att utvecklas positivt med certifieringens nivåer för miljö- och klimatkriterier.
Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Uppföljning av kör och vilotider samt vägarbetstidslagen och hastigheter
Rutinbeskrivning för hur kontroll att besiktning och service genomförs
Övrig information
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Hållbarhetspolicy
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Företaget är ID06 anslutet

SÖK CERTIFIERADE FÖRETAG Visa alla certifierade företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no