Roma Grus AB

0498-287000 Skicka e-post

Vår affärsidé

Vi erbjuder den gotländska marknaden ett brett utbud av produkter i form av asfalt, betong samt grus- och bergprodukter.

Vi erbjuder tjänster som transporter, krossning och entreprenadarbeten i form av grävning och schakt.

Antal fordon

En modern fordonspark
24

Antal anställda

Hur många är vi?
48

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 44st - 92%
Antal kvinnor - 4st - 8%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Bygg- & anläggning - 50%
Skogstransporter - 15%
Miljö & renhållningstransporter - 15%
Specialtransporter (tungtransporter) - 10%
Jordbrukstransporter - 10%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Utbildningsplan
Rapportering/Uppföljning tillbud/olyckor/skador
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rapportering/Uppföljning avvikelser
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Ekonomisystem, Administrationssystem, Kalkyleringssystem, Excel,
ID06
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Elförbrukning, Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Ekonomisystem, Administrationssystem,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information

Mervärden

För att göra det lilla extra
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov