Rosenlunds Åkeri AB

036-718585 Skicka e-post

"Vår vision är att vara det ledande transportföretaget, med hög servicegrad, personligt engagemang med ett stort fokus på miljön och god lönsamhet”.

Antal fordon

En modern fordonspark
140

Antal anställda

Hur många är vi?
234

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 212st - 91%
Antal kvinnor - 22st - 9%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 30%
Fjärrtransporter - 70%
Ansvar
Trafiktillstånd
Kollektivavtal
Alkohol & Drogpolicy
Policy för kränkande särbehandling
Har rutiner för att säkerställa anställdas godkända behörigheter och åtgärdar om behörighet saknas/försvinner
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Har rutiner för hantering av avvikelser vad gäller miljö- trafik- och arbetsmiljöhändelser
Övrig information

Miljö & klimat
Övrig information

Trafik­säkerhet
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon, chaufför och lastsäkring
Övrig information

Övrig information
ISO 9001
ISO 14 001
ISO 39 001
Kvalitetspolicy
Värdegrund / Uppförandekod
Transporteffektiviseringsåtgärder: Bästa fyllnadsgrad, Ruttoptimering,
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel,

SÖK FAIR TRANSPORT FÖRETAG Visa alla godkända företag

VERKSAMHET
LÄN
BEGYNNELSEBOKSTAV
Avbryt sökning
För transportsäljande företag i Norge, besök fairtransport.no