Rosenlunds Åkeri AB

036-718585 Skicka e-post

Vår affärsidé

"Vår vision är att vara det ledande transportföretaget, med hög servicegrad, personligt engagemang med ett stort fokus på miljön och god lönsamhet”.

Antal fordon

En modern fordonspark
140

Antal anställda

Hur många är vi?
234

Jämställdhet

Fördelning mellan anställda män och kvinnor
Antal män - 212st - 91%
Antal kvinnor - 22st - 9%

Verksamhetsområden

Företaget är just nu verksamt inom dessa områden
Distribution - 30%
Fjärrtransporter - 70%
Ansvar

Krav

Obligatorisk information
Kollektivavtal
Dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete
Rutiner krishantering
Yrkestrafiktillstånd

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 9001
Jämställdhetspolicy
Diskrimineringspolicy
Policy för socialt ansvarstagande
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Avvikelsehantering och rapporteringssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Excel,
Värdegrund / Code of conduct
IT Policy
Integritetspolicy
Daglig uppföljning av BKY
Miljö & klimat­policies

Krav

Obligatorisk information
Vi använder oss av de drivmedel som finns tillgängliga för att nå miljömålen

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 14 001
Vi mäter de mest betydelsefulla miljöaspekterna: Bränsleförbrukning,
Vi rutt-optimerar våra transporter
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Personal- och tidsystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Kalkyleringssystem, Excel,
Vi strävar efter bästa fyllnadsgrad
Vi använder regummerade däck
Trafik­säkerhet

Krav

Obligatorisk information
Checklistor för säkerhetskontroll på fordon och chaufför
Rutin för felanmälningar på fordon
Uppföljning och utbildning enligt vår trafiksäkerhetspolicy
Uppföljning av tillbud/olyckor/skador

Mervärden

För att göra det lilla extra
ISO 39 001
Vi prioriterar trafiksäkerhet vid nyinköp
Vi följer upp kör- och vilotider regelbundet och vidtar åtgärder vid behov
System för uppföljning: Transportplaneringssystem, Order- och transportplaneringssystem, Transportadministrationssystem, Fordonsdata system, Ekonomisystem, Administrationssystem, Excel,
Vi gör årligen hälsokontroller på våra anställda
Vi tar hänsyn till trafiksäkerhet vid transportplanering
Vi följer upp vägarbetstidslagen och vidtar åtgärder vid behov